uryn är försenad med sitt arbete pga sjukdom. Resultatet kommer att offentliggöras senast den 15 februari. Vi beklagar förseningen. 

 

Tävlingsregler

Ditt förslag ska vara avsett som en bilderbok på 32 sidor i format 195 x 240 mm (bredd x höjd). Det innebär att du har 24 sidor (det vill säga 12 uppslag) att berätta din historia på i text och bild. Den ska vända sig till barn i åldern 3 - 6 år. Manus ska vara komplett på svenska och på högst 4 A4-sidor. Endast pappersutskrifter av manus gäller. Skiss av omslaget och hela bokens innehåll samt minst tre utarbetade uppslag i färg ska medfölja..

Ditt tävlingsbidrag vill vi ha senast den 17 oktober 2022. Poststämpelns datum gäller. Tävlingsbidragen insändes till:
CASTORPRISET
Alfabeta Bokförlag
Kaptensgatan 6
114 57  Stockholm

Vinnare meddelas per telefon. Resultatet offentliggörs även på www.castorpriset.se och på www.alfabeta.se under februari 2023.

Prissumman är 50.000 kronor. Till detta kommer vid utgivning sedvanlig royalty och garantihonorar.

Juryn består av Lena Anderson, författare och illustratör, Dag Hernried, förläggare och Mia Tumlin, barnboksexpert Akademibokhandeln.

Tävlingen är öppen för alla, men ditt tävlingsbidrag får inte samtidigt delta i någon annan tävling och får inte heller tidigare ha publicerats i bokform. Tävlingsbidraget ska du skicka in anonymt. Bifoga ett igenklistrat kuvert (märkt med titeln på berättelsen) som innehåller namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om juryn anser att bidrag av tillräckligt hög kvalitet saknas.

Alfabeta Bokförlag har, fram till den 30 april 2023, option ("första tjing") på utgivning av samtliga inskickade tävlingsbidrag. Vid sådan utgivning måste förstås sedvanligt avtal slutas.

Vanliga frågor

 1. Måste boken handla om en bäver eller annat djur?
  Nej, det behöver den inte.
 2. Behöver det vara en faktabaserad bok?
  Nej, det är inget krav. Låt fantasin flöda. Men tävlingen är även öppen för faktabaserade bidrag.
 3. Kan jag lämna in enbart en text?
  Nej – ett tävlingsbidrag måste bestå av både text och bild. Däremot kan det vara flera upphovsmakare bakom bidraget – till exempel en författare och en illustratör
 4. Vad menas med omslag?
  Omslaget är framsidan och baksidan av den färdiga boken
 5. Vad menas med skiss på omslaget?
  Skiss på hur du tänker dig att omslaget ska se ut.
 6. Vad menas med skiss på hela boken?
  Hela bokens innehåll i skissad form. Bara tre uppslag behöver vara utarbetade.